Dades personals

1 – Per a la utilització de determinats continguts o serveis d’aquest lloc web, Sala Team podrà requerir de l’usuari certes dades de caràcter personal. Sala Team proporcionarà a l’usuari la informació necessària i, en cas de ser necessari, sol·licitarà el seu consentiment per tal que Sala Team procedeixi al tractament de les seves dades i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de Sala Team. En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

2 – L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que s’instal·len i s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies utilitzades en aquesta pàgina web tenen una durada limitada en el temps [(i.e., queden instal·lades en el seu ordinador mentre duri la sessió per la qual s’accedeix a aquesta pàgina web)]. Les cookies tenen per objecte millorar la navegació de l’usuari, permetent personalitzar els serveis i els continguts a la mida de cada usuari, així com millorar la gestió de Sala Team, en permetre’ns mesurar l’audiència d’aquest lloc web i millorar els seus continguts. La informació obtinguda a través d’aquestes “cookies” no podrà ser associada a cap usuari les dades constin en fitxers de Sala Team, ni permetrà identificar el seu nom i cognoms. Cap cookie d’aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador del seu ordinador d’acord a les seves necessitats personals, de manera que pugui advertir de la recepció de “cookies” i impedir la instal·lació de les mateixes en el disc dur. La conseqüència de desinstal·lar les cookies del seu navegador és que no serà possible personalitzar els serveis i els continguts d’aquest lloc web a la mida de cada usuari i fins i tot, que no serà possible accedir, per part de l’usuari, a determinades funcionalitats d’aquest lloc web.

3 – Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit acompanyada per fotocòpia del DNI al departament de màrqueting de Sala Team S.L amb domicili en Edifici Nectar, C/ Quintanapalla, 2. 1ª planta. 28050, Madrid.

 

Jurisdicció i legislació aplicable

4 – Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

5 – Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció del fur del consumidor a Espanya.